ติดต่อ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  โทร. 0 5371 1604 ต่อ 15
ตั้งอยู่  เลขที่  885  ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียง
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000
E-mail : pvlo_cri@dld.go.th และ  yuttasat-cri@hotmail.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น