วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2556

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค-28 ก.พ56 อ่านต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น