วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2558

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558 ในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถึงวันที่  15  มีนาคม  2558  ขอให้เกษตรกรเจ้าของสัตว์โปรดให้ความร่วมมือ อาสาปศุสัตว์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จนท. อบต. ที่ประชาสัมพันธ์ให้ท่านร่วมให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น